SWISIDE ADOLESAN: SA FANMI BEZWEN KONNEN

Otè: Sandi Lerman; Edikatè Kominotè Septanm se mwa Nasyonal Konsyantizasyon Prevansyon Swisid – yon moman kote istwa ak resous yo pataje pou ede mete fen nan stigma epi ede moun konprann kijan pou ede yon moun ki an risk. Pandan ke sijè a nan kriz sante mantal ak ...

KI PI "MÈVÈ" AK "REKTORE" TAN NAN ANE A

Pa: Jaise Kafoure; Konseye Fen chak ane inevitableman make yon "chanjman" enpòtan nan konvèsasyon lè yo konseye kliyan yo. Mwen souvan tande laperèz, anbivalans, depresyon, enkyetid, laperèz, ak kè sote ki eksprime nan konvèsasyon nou yo, kòm emosyon sa yo dirèkteman ...

Jere STRÈS

Estrès se yon bagay ke tout moun fè fas ak. Li ka afekte kò w, konpòtman, ak atitid, epi li ka kontribye nan pwoblèm sante tankou tansyon wo, maladi kè, obezite, ak dyabèt (mayoclinic.org.) Efè li yo gen anpil e li ka gen ladan dòmi...

BENEFIS SEKIRITE SOSYAL POU DEPRESYON

Otè: Disability Benefits Center Depresyon pran tout aspè nan lavi a, enkli kapasite pou fè byen nan travay la. Maladi a ka afekte dòmi, kominikasyon entèpèsonèl, konsantrasyon, ak sante fizik tou. Malgre ke anpil moun...

PLIS KE YON BÈT: KIJAN BÈT BENEFYE SANTE MANTAL NOU

Otè: Sandi Lerman; Fanmi Premye Edikatè Kominotè Pandan m ap ekri atik sa a, Thor, chen an gonfle sekou mwen an, rwoupe ak kè kontan nan pye m, li pa konnen byennere pandemi mondyal la ak tout chanjman toudenkou ak dezòd li pote nan lavi nou. Thor se...