Opòtinite pou volontè

Volontè nou yo jwe yon wòl enpòtan nan misyon nou pou pèmèt moun yo bati fanmi ak kominote ki pi solid

Volontè nou yo chanje lavi yo

Volontè ede nou akonpli misyon nou pou sipòte timoun ak fanmi Indiana yo. Chak ane, volontè yo kontribye plis pase 8,000 èdtan sèvis nan Firefly Children and Family Alliance. Epi nou toujou ap chèche pou lòt volontè. Kit w ap viv nan zòn Indianapolis la oswa nan yon lòt kominote santral Indiana, nou vle sipò w. Nou gen opòtinite volontè pou moun, gwoup, konpayi, òganizasyon ak plis ankò.
Volunteer Requirements

Kondisyon pou volontè

Akòz nati sansib nan travay nou an, volontè nou yo dwe satisfè kritè espesifik. Kondisyon jeneral nou yo enkli sa ki annapre yo:
• Volontè yo dwe gen 21 an oswa plis
• Volontè ki gen kontak kontinyèl ak timoun yo dwe ranpli yon chèk background ki gen ladann anprent
• Nou pa kapab ofri opòtinite pou sèvis kominotè tribinal òdone oswa bay moun ki gen sèten kondanasyon
• Sèvis volontè pa okipe estaj

Opòtinite Endividyèl pou Volontè

Èske w ap chèche yon pwojè espesyal pou pwochen jou sèvis kominotè w la? Firefly Children and Family Alliance gen plizyè opsyon pou volontè endividyèl yo. Gen lòt opòtinite ki disponib selon bezwen pwogram nou yo ak timoun ak fanmi nou sèvi yo.
Group volunteer opportunities

Gwoup Opòtinite Volontè

Nou ofri opòtinite volontè gwoup, men nou anjeneral limite gwosè gwoup a dis oswa mwens moun. Nou ofri eksperyans volontè gwoup an premye bay anplwaye konpayi patnè antrepriz nou yo, men nou ofri opòtinite pou gwoup deyò tou. Enskri pou yon opòtinite volontè gwoup.

Kontakte nou