Lidèchip nan Firefly Timoun ak Fanmi Alliance

Yon gwoup lidè k ap travay nan direksyon pou yon avni pi briyan pou moun, timoun ak fanmi vilnerab Indiana yo

Yon ekip angaje nan biznis ak lidè kominote yo

Firefly Children and Family Alliance gen ladan l yon gwo rezo volontè, anplwaye ak sipòtè. Nan kè tout bagay se ekip lidèchip nou an. Gwoup lidè kominotè sa yo, filantwop ak defansè ede òganizasyon nou an akonpli misyon nou an. Pandan n ap navige nan pwochen chapit vwayaj nou an, se moun sa yo k ap dirije wout la.
Our CEO Tina Cloer

PDG nou an Tina Cloer

Tina Cloer te pran pozisyon Prezidan ak Direktè Jeneral Children's Bureau an 2013. An 2020 li te dirije fizyon Children's Bureau ak Families First, ajans sèvis imen ki pi long nan Indiana. Lè fizyon an te fini an 2021, li te pran pozisyon Prezidan ak Direktè Jeneral Children's Bureau + Families First. Jodi a, li dirije yon ajans redefini ki te reyisi fè ekonomi echèl, ki bay yon apwòch holistic pou byennèt endividyèl ak fanmi, epi ki pwofite tout resous li yo pou asire kontinyasyon bon jan kalite sèvis yo. Antanke lidè yon san bi likratif $40 milyon dola, li angaje l pou l kreye yon anviwònman re-envansyon kontinyèl pou bezwen kliyan an ak kominote a toujou devan.

Pwòp elvaj li nan yon fanmi pòv, ki an risk pouse dezi li pou asire ke chak timoun ka pwospere, e ke tout fanmi yo gen aksè a resous ki ka sipòte yo sou wout yo nan byennèt.

Tina se yon ekspè nan jesyon chanjman ak estrateji jesyon resous, ki te itil patikilyèman pandan de ane ki sot pase yo. Avèk plis pase 20 ane eksperyans nan jesyon san bi likratif, li konprann enpòtans sistèm kominotè ki travay ansanm pou moun ak fanmi yo gen aksè konplè a tout resous ki nesesè pou reyalize lavi endepandan.

Li patisipe nan plizyè komite konsiltatif ki gen rapò ak amelyore lavi timoun ak fanmi yo. Sèvis konsèy aktyèl li gen ladan IARCA ak Charitable Allies. Madam Cloer gen yon MS nan Jesyon nan Indiana Wesleyan University, anplis li genyen yon diplòm bakaloreya nan DePauw University. Li se manman twa jèn adilt, epi li jwi yon vi iben ak mari l 'nan 30 ane.

Ofisye nan Konsèy Administrasyon an

Ramarao Yeleti - Vice Chair

Dr Ramarao Yeleti

Prezidan
Michele Kawiecki - Treasurer

Michele Kawiecki

Vis Prezidan
matt-nelson-head-shot

Matt Nelson

Trezorye
Tony Bonacuse - Secretary

Prentice Stovall, Jr.

Sekretè
Joe Breen - Chair

Joe Breen

Imedyat Past Prezidan

Direktè nou yo

Steve Abdalla

Rezilta

Bernice Anthony

Eli Lilly ak konpayi

Michael Baker

BMO Harris Bank

Doktè Deborah Balogh

Tony Bonacuse

Gwoup Jesyon Asirans

Joe Breen

Huntington Bank Nasyonal

Marc Caito

KPMG

Jill Dusina

MHS Indiana

Kayla Ernst

Ice Miller LLP

Doug Fick

CMTA

Ann Frick

Manm onorè pou tout lavi

Jenny Froehle

Froehle Consulting

Lisa Gomperts

Asosye Schmidt

Carrie Henderson

Gwoup fèy wouj

Rona Howenstine

Vwayajè

Teresa Hutchison

Inivèsite Indiana - Lopital Riley

Jan Huesing

Eleman finansye

Destinee Jordan

Troy Kafka

Centier Bank

Michele Kawiecki

Premye Machann Bank

Ashley Larson

Bradley & Montgomery; Onorab, Reprezantan Konsèy Konsiltatif Jèn Pwofesyonèl yo

Ginger Lippert

Konsyan

Ryan Lobsiger

Indianapolis Colts

Mike Martin

10K Konseye

Kim McElroy-Jones

Sante Kominotè

Matt Nelson

JPMorgan Chase & Co

Chris Phillips

NFP

Blake J. Schulz

Ice Miller LLP

Robin Shaw

Akademi Oaks la

Nick Shelton

Shelton machin

Caitlin Smarrelli

Konpayi tiyo Delta

Prentice C. Stovall, Jr.

Eli Lilly ak konpayi

Katy Stowers

Premye Moun

Dr Ramarao Yeleti

Rezo Sante Kominotè

Direktè Konsèy Fondasyon Firefly Children and Family Alliance

Joe Breen

Huntington Bank

Marc Caito

KPMG

Cody Coppotelli

Fondasyon Lumina

Chris Fetes

Bolderwood Capital Mgmt, LLC

Doug Fick

CMTA, Inc.

Jan Huesing

Sante Inivèsite Indiana

Teresa Hutchison

Lopital Timoun Riley

Jon Owens

Cushman & Wakefield

Chris Phillips

NFP

Chris York

Komès enèji DTE