Sipòte Firefly Timoun ak Fanmi Alliance

Ou ka fè yon enpak lè w fè don, fè volontè, patisipe oswa fè patenarya

Kontribye nan koze nou

Sipòtè nou yo soti nan tout kalite lavi. Gen kèk sipòtè volontè; kèk fè don; kèk avoka; ak kèk devlope patenarya. Kèlkeswa jan ou chwazi pou sipòte nou, ou ka fè yon enpak pozitif. Lè w sipòte Firefly Children and Family Alliance, w ap sipòte plizyè milye timoun, fanmi ak granmoun Indiana ki konte sou sèvis nou yo. Mete pasyon ou a travay jodi a.

Fè yon Don

Nou pa t 'kapab bay sèvis nou yo san sipò donatè nou yo. Lè w fè yon don, w ap sipòte dirèkteman efò nou pou anpeche abi sou timoun, kenbe fanmi yo ansanm, ede timoun adoptif ak paran adoptif epi ede Hoosiers k ap lite ak pwoblèm sante mantal. Nou gen plizyè fason pou fè don, enkli don an kalite ak atravè lajan donatè konseye.

Evènman

Èske w enterese patisipe nan youn nan evènman nou yo? Kenbe onglet sou evènman k ap vini yo òganize pa Firefly Children and Family Alliance.
Events

Volontè

Volontè nou yo ede nou ranpli misyon nou pou sipòte fanmi ak granmoun Indiana. Chak ane, volontè nou yo kontribye plizyè milye èdtan nan Firefly Children and Family Alliance. Nou ofri yon seri opòtinite volontè pou moun, gwoup, òganizasyon, konpayi ak plis ankò.

Bati yon patenarya

Patnè nou yo gen ladan òganizasyon gwo kou piti. Soti nan gwo kòporasyon ki gen plizyè milye anplwaye yo rive nan ti òganizasyon kominotè ki gen volontè, patnè nou yo tout ap fè yon diferans. Ak kontrèman ak kèk òganizasyon, nou bay patnè antrepriz nou yo yon rezime nan fen ane sou fason sipò yo ede nou fè yon diferans.

Konsèy Konsiltatif pou Jèn Pwofesyonèl yo

Konsèy Konsiltatif pou Jèn Pwofesyonèl yo bay yon opòtinite pou jèn pwofesyonèl ki gen lide nan kominote a pou kontribiye nan misyon nou epi pou yo jwenn eksperyans lidèchip. Konsèy la konpoze de plizyè komite ki ede ranpli yon seri devwa, tankou òganize rasanbleman anyèl ak opòtinite volontè ak timoun yo nan pwogram rezidansyèl nou yo. Aprann plis sou kalifikasyon.