နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ

ကျွန်ုပ်တို့၏ အလှူရှင်များ၊ ဝန်ထမ်းများနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းကို ဖြစ်နိုင်ခြေရှိစေသည်။

ထောင်ပေါင်းများစွာသော Hoosiers များ၊ ၎င်းတို့၏ကလေးများနှင့် ၎င်းတို့၏မိသားစုများကို ထောက်ပံ့ပေးခြင်း။

ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးအပ်ခွင့်ရရှိသည့်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ နှိမ့်ချစွာ ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ Firefly Children နှင့် Family Alliance သည် ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ အသိုင်းအဝိုင်းအဖွဲ့ဝင်များ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့် ဝန်ထမ်းများထံမှရရှိသော ပံ့ပိုးမှုများကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော ရပ်ရွာများ၏ တိုးပွားလာသောလိုအပ်ချက်များကို ဆက်လက်ဖြည့်ဆည်းပေးသည်နှင့်အမျှ သင်၏ပံ့ပိုးကူညီမှုသည် ယခင်ကထက် ပို၍အရေးကြီးပါသည်။