ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့် မိသားစု ပံ့ပိုးရေး ဝန်ဆောင်မှုများ

ကလေးနှင့် မိသားစု ထောက်ပံ့မှုပေးဆောင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။

မိသားစုတစ်စုလုံး၏ သုခချမ်းသာကို ကတိပြုပါသည်။

မိသားစုများစွာသည် အောင်မြင်ရန် လိုအပ်သော အရင်းအမြစ်များကို သုံးစွဲခွင့်မရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့် မိသားစုပံ့ပိုးမှုဝန်ဆောင်မှုများသည် မိသားစုများအတွက် ကိရိယာများနှင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းညွှန်မှုများဖြင့် မိသားစုများကို ပေးဆောင်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး လူသားများ၏ အလားအလာကို မြှင့်တင်ပေးသည့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးကူညီမှုများနှင့် ဆက်ဆံရေးများတည်ဆောက်ကာ ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးစနစ်မှ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်လာနိုင်သည့် ပြဿနာများကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။ မိသားစုများ ရှင်သန်ကြီးထွားရန် လိုအပ်သော ပံ့ပိုးကူညီမှုကွန်ရက်ကို သေချာစေရန် ရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိက ပံ့ပိုးကူညီရေး ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူ ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ဤဝန်ဆောင်မှုများသည် ကလေးသူငယ်များအား ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ခြင်းမှ ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ရေး အကူအညီပေးရေး အစီအစဉ်များအထိ ပါဝင်ပါသည်။

တစ်ဦးချင်းစီနှင့် မိသားစုတိုင်းသည် ထူးခြားပြီး အံဝင်ခွင်ကျရှိသော အရင်းအမြစ်များ လိုအပ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အသိအမှတ်ပြုပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးနှင့် မိသားစုထောက်ပံ့ရေးဝန်ဆောင်မှုများကို အစီအစဉ်အမျိုးမျိုးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပရိုဂရမ်များသည် မိသားစုများ အတူတကွ လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် ပန်းတိုင်များကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းအပေါ် အာရုံစိုက်ပါသည်။ ထို့ထက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့် မိသားစုပံ့ပိုးမှုဝန်ဆောင်မှုများသည် ကျွန်ုပ်တို့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော တစ်ဦးချင်းစီကို ကာကွယ်ရန်နှင့် မိသားစုများအောင်မြင်အောင် ကူညီပေးခြင်းအပေါ် အာရုံစိုက်ထားပါသည်။

ကာကွယ်ခြင်းနှင့် မိသားစု ထောက်ပံ့ရေး ဝန်ဆောင်မှုများ

ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရန်ပုံငွေ (CCDF)၊

CCDF သည် အရေးကြီးဆုံးသော မိသားစု ထောက်ပံ့ရေး ဝန်ဆောင်မှုများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် ကလေး စောင့်ရှောက်မှုကို ရယူသုံးစွဲနိုင်စေရန် ဖက်ဒရယ်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။

မိသားစုအရင်းအမြစ်ဌာနများ

ကျွန်ုပ်တို့၏ မိသားစုအရင်းအမြစ်ဌာနများသည် ၎င်းတို့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော ရပ်ရွာများအတွက် ကလေးနှင့် မိသားစုပံ့ပိုးမှု ဝန်ဆောင်မှုများစွာကို ပေးဆောင်ပါသည်။
Resource Centers

ကလေးဘေးကင်းရေး အတွက် ရပ်ရွာမိတ်ဖက်များ

ကလေးဘေးကင်းရေးအတွက် အသိုင်းအဝိုင်းမိတ်ဖက်များသည် ကလေးသူငယ်အလွဲသုံးစားပြုမှုကို တားဆီးရန်နှင့် လျစ်လျူရှုမှုကို တားဆီးရန် ရည်ရွယ်ပြီး စိတ်ဖိစီးမှုများကို လျှော့ချရန်နှင့် မိသားစုများ၏ အသိုင်းအဝိုင်းအရင်းအမြစ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြင့် ဖြစ်သည်။