RESOUS SANTE MANTAL

Zouti ak pwogram pou ede w amelyore ak priyorite sante mantal ou

Li lè pou konsantre sou sante mantal ou

Anpil moun pa resevwa sèvis sante mantal yo bezwen paske yo pa konnen ki kote pou yo kòmanse. Kit ou ap chèche èd pou tèt ou oswa pou yon moun ou renmen, Firefly Children and Family Alliance pran angajman pou ede Hoosiers ki soti nan tout kalite lavi jwenn resous sante mantal yo bezwen.
Tools to Thrive

Zouti pou pwospere: Yon pwogram ki fèt pou ede w idantifye zouti ak teknik ou bezwen pou adrese sante mantal ou.

An reveye nan pandemi COVID-19 espesyalman, bezwen an pou resous aksesib sante mantal pa janm te klè. Anpil moun ap fè eksperyans nivo estrès ak enkyetid ogmante. Pou adrese kriz sante mantal k ap grandi a, n ap fè pwomosyon resous ki pwodui nan Mental Health America. Resous sante mantal sa yo fèt pou ede Hoosiers navige epi adrese kòz rasin pwoblèm sante mantal yo.

Byennèt Espri-Kò: Resous sa yo anseye enpòtans pou konsantre sou sante mantal ak fizik ou

Mental Health-Mind-Body Wellness
Physical Well Being

Byennèt Fizik: Yon pwogram ki fèt pou enfòme w sou divès eleman ki kontribye nan sante fizik, tankou manje an sante, jesyon estrès ak plis ankò.