30 KONSÈY POU ENPLIKE TIMOUN NAN TRAVAY MEZAY

28 janvye 2021

Èske pandemi an te fè ravaj sou azil ou a? Èske sal manje ou apèn disène nan yon vant garaj? Apre prèske yon ane nan k ap viv, travay, lekòl, ak jwe nan kay la, petèt espas ou ta ka itilize yon bon ansyen alamòd prentan Spruce moute.

Fè tout moun nan fanmi an patisipe nan netwayaj prentan oswa nan travay nan kay la pandan tout ane a se yon genyen-genyen. Li bon pou paran yo, paske se pou nou onèt, ou ta ka itilize kèk èd. Li bon pou timoun yo paske li anseye yo responsablite ak sa sa vle di fè pati yon fanmi.

Men kèk etap ak ide pou w kòmanse!

 1. Fè yon lis tout travay nan kay la.
 2. Pandan ke nou ap itilize mo "travay la" kòm yon chemen kout nan pòs sa a, panse sou petèt pa menm itilize mo "travay" nan kay la. Kontribisyon fanmi oswa travay nan kay la ta ka pi bon chwa mo, paske travay la gen yon konotasyon negatif.
 3. Divize travay yo an chak jou, chak semèn, chak mwa, sezon.
 4. Envite tout manm nan yon reyinyon fanmi.
 5. Prezante lis ou nan reyinyon an pou tout moun wè tout travay yo.
 6. Eksplike ki moun ki fè sa kounye a ak kijan ou ta renmen tout moun nan fanmi an ede.
 7. Mande timoun yo ki travay yo ta renmen fè, oswa panse yo ka okipe.
 8. Jwenn opinyon ak achte nan men timoun yo ede! Yo pral gen kèk kontwòl epi di.
 9. Kreye yon "fèy enskripsyon" pou manm fanmi yo ka mete non yo akote yon travay yo ta renmen fè.
 10. Ankouraje timoun yo fè travay ki gen rapò ak bèt kay, pwòp chanm yo, chanm jwèt, elatriye.
 11. Pa limite travay timoun yo nan pwòp bagay yo oswa espas yo. Espas k ap viv, travay nan kwizin, mete tab la—sa yo bon pou timoun yo ede tou.
 12. Òganize travay ak/oswa lis verifikasyon nan yon fason amizan—tablo, biwo oswa kalandriye miray, yon tablo efase sèk sou frijidè a, avek stickers son pou timoun piti. Jwenn kreyatif!
 13. Si fanmi ou gen plis konesans teknoloji, eseye aplikasyon gratis tankou Lakay nou.
 14. Sèvi ak yon sistèm rekonpans. Ranfòsman pozitif se yon bon fason pou kenbe tout moun motive.
 15. Pale de rekonpans, eseye "eksperyans" rekonpans anplis lajan oswa sirèt / trete. Pa egzanp: Fè yon bagay ki amizan ak fanmi an nan fen yon mwa antye kote tout moun kenbe travay yo nan kay la!
 16. Òganize klozèt netwayaj la. Bale, mop, aspiratè, twal netwayaj, pousyè ak pwodui netwayaj yo ta dwe fasil pou tout moun jwenn sa yo bezwen.
 17. Envesti nan atik konvenyans tankou yon limyè, vakyòm san fil pou eskalye, Swiffer, gonm majik, netwayaj ti sèvyèt, elatriye, pou fè netwayaj pi fasil pou timoun yo.
 18. Fè tan nan wikenn yo pou tout moun fè kèk travay nan kay chak semèn ansanm. Mete mizik tankou Lis netwayaj Amazon Prime.
 19. Aprann timoun ki pi gran yo fè pwòp lesiv yo! Menm timoun ki pi piti yo ka ede lè yo asire panyen lesiv yo rive nan sal lesiv la nan yon sèten jou, oswa jou, nan semèn nan.
 20. Fè konsistan! Sa a ale pou chak aspè nan paran.
 21. Pale sou konsekans si travay yo pa fè. Asire w ke w mete atant epi swiv konsekans.
 22. Fè konvèsasyon oswa reyinyon regilye sou travay, divizyon travay, sa k ap mache byen ak sa ki bezwen amelyorasyon.
 23. Kenbe li pozitif!
 24. Pale de ou santiman yolè w fristre. Sa a se yon gwo opòtinite pou modèl bon kominikasyon. Si w santi w akable ak travay nan kay la, di yo kijan sa fè w santi w e poukisa w ap mande èd.
 25. Sèvi ak YouTubeepi Google pou chèche konsèy netwayaj, antay pou fè travay nan kay la pi fasil, ak lòt metòd pou netwaye pi efikas.
 26. Kèk ekspè rekòmande PA mare travay yo ak alokasyon pou timoun yo. Ede nan travay nan kay la se responsablite chak manm fanmi, paske se sa ki fè pati yon fanmi. Mare alokasyon pou travay yo ka ranfòse yon leson negatif (ki sa ki ladan l pou mwen?), men finalman se paran yo konnen ki sa ki pi byen.Plis sou sijè sa a isit la.
 27. Pa bliye preparasyon manje ak kwit manje kòm yon pati nan lis travay ak responsablite pou timoun yo.
 28. Browse Pinterestpou tablo fichye ak kalandriye travay yo telechaje.
 29. Edike tèt ou sou estrateji pozitif paran! Anpil paran jwenn tèt yo arselan timoun yo fè XYZ sou yon baz chak jou. Jwenn kèk èd lè w ale Edikasyon paran
 30. Lis Angie a mete ansanm yon gwo tablo pou travay laj apwopriye pou timoun yo!