AHADI YETU

Firefly Children and Family Alliance imejitolea kuwahudumia wanajamii wote ambao wanaweza kufaidika na huduma zetu

Kufanya kazi na watoto na familia kutoka asili na jamii mbalimbali

Firefly Children and Family Alliance inathamini umuhimu na thamani asili ya watu wote, familia na jamii. Tumejitolea kwa uthabiti kutoa ufikiaji wa huduma zetu kwa wote wanaohitimu, bila kujali umri, jinsia, mwelekeo wa ngono, dini, rangi au hali ya kijamii na kiuchumi. Wafanyakazi wetu, wafanyakazi wa kujitolea na timu za uongozi zimejitolea kuendeleza tofauti, usawa na ushirikishwaji ndani ya mfumo wa ustawi wa watoto na familia.

Haki za Mteja

Tumejitolea kudumisha haki za watu wote tunaowahudumia. Kama shirika ambalo mara nyingi hufanya kazi na watu binafsi wanaopitia magumu, tumejitolea kwa faragha ya wateja wetu. Pia tunafanya kazi kwa bidii kushughulikia maswali na maswali yote ya wateja wetu na kuhakikisha kuwa tunatoa huduma zinazokidhi mahitaji ya kibinafsi ya wateja wetu. Kama mteja wa Firefly Children na Family Alliance, una haki ya:
 • Pokea huduma za kibinafsi/siri na za kibinafsi;
 • Pokea huduma wakati wa saa zilizopangwa za programu yako kwa nyakati ambazo zinafaa kwako na familia yako;
 • Uliza kukagua rekodi zako (tafadhali muulize meneja wa kesi yako kwa maelezo zaidi);
 • Uliza maswali kuhusu huduma au taratibu zozote (yaani utunzaji, matibabu na mpango wa huduma);
 • Omba ukaguzi na urekebishaji wa maelezo ambayo unaamini kuwa yanaweza kuwa sio sahihi au uongeze maandishi unayochagua;
 • Komesha ushauri na/au huduma wakati wowote; hata hivyo, ikiwa wewe ni mteja aliyeagizwa na mahakama, tafadhali kumbuka kuwa kunaweza kuwa na matokeo mabaya ya kusimamisha huduma;
 • Pokea huduma zisizo na ubaguzi au ubaguzi na hukuruhusu uhuru wa kujieleza na kutekeleza imani za kidini na kiroho;
 • Pokea huduma ambazo, kama inafaa, zinakidhi mahitaji yako, ikijumuisha, lakini sio tu kwa uwezo wa kuona, kusikia, lugha na gari;
 • Kupokea huduma za afya ya akili na mafunzo ya maendeleo ambayo:
  • ni kwa mujibu wa viwango vya mazoezi ya kitaaluma;
  • zinafaa kwa mahitaji yako;
  • zimeundwa ili kumudu fursa nzuri ya kuboresha hali yako;
  • kutoa huduma ya kibinadamu na kulinda kutokana na madhara; na
  • kuruhusu mawasiliano na mashauriano na wakili wa kisheria na watendaji binafsi wa chaguo la mteja kwa gharama ya mteja.
 • Toa maoni yako kuhusu huduma za Firefly Children na Family Alliance na/au utufahamishe kuhusu mahitaji ambayo hayajatimizwa;
 • Pokea huduma kwa maandishi au kwa mdomo, katika lugha unayochagua (hii inaweza kuhitaji matumizi ya wafanyakazi wa lugha mbili au usaidizi wa mfasiri); na
 • Tuma malalamiko na/au malalamiko kwa Firefly Children and Family Alliance au huluki ya nje ya udhibiti ikiwa hujaridhishwa na huduma.
Ikiwa hustahiki huduma kulingana na sera ya serikali, ni lazima ufuate utaratibu ulioidhinishwa wa kukata rufaa dhidi ya uamuzi huu nje ya mchakato huu wa malalamiko.

Majukumu ya Mteja

Kama vile tunavyofanya kazi kwa bidii ili kuhakikisha haki za wateja wetu, tunatarajia wateja wetu kuheshimu wakati wa wafanyikazi wetu na watu wa kujitolea na kupanua adabu ya kawaida. Kama mteja wa Firefly Children na Family Alliance, unatarajiwa kufanya yafuatayo:

 • Weka miadi au piga simu ili kupanga upya;
 • Jitahidi kushiriki katika ushauri, kikundi au shughuli nyinginezo;
 • Kuwasiliana kwa uwazi na kwa uaminifu; na
 • Kamilisha mikataba unayoingia na mfanyakazi/wakala wako

Kukosa kufuata matarajio haya kutasababisha kusitishwa kwa huduma.

Kimulimuli Watoto na Majukumu ya Muungano wa Familia

Wateja wanapaswa kuelewa kuwa kuna hali fulani ambapo Firefly Children na Family Alliance na mfanyakazi wako wanatakiwa kisheria kufichua maelezo yaliyopatikana wakati wa huduma bila idhini yako. Hii inaweza kujumuisha:

 • Ikiwa unatishia madhara ya mwili au kifo kwa mtu mwingine au wewe mwenyewe;
 • Ukifichua habari kuhusu unyanyasaji wa watoto au kutelekezwa;
 • Ikiwa utakiuka amri ya mahakama;
 • Ikiwa ushauri wako umeamriwa na mahakama;
 • Ikiwa mfanyakazi wako au rekodi zimepitishwa na mahakama; au
 • Ikiwa wewe ni mtoto, maelezo fulani yanaweza kuhitajika kushirikiwa na mzazi/mlezi wako wa kisheria ili kupata usaidizi wowote wa ziada ambao unaweza kuhitaji. Mzazi/mlezi wako wa kisheria pia ana haki ya kukagua rekodi zako.

Wasiwasi wa Mteja na Utaratibu wa Malalamiko

Wafanyakazi katika Firefly Children and Family Alliance watafanya kila jitihada ili kukidhi mahitaji yako. Ikiwa unahisi kuwa haupokei usaidizi unaohitaji, tafadhali jisikie huru kufuata hatua zilizoainishwa hapa chini.

Piga simu mfanyakazi uliyemtuma. Ikiwa mfanyakazi wako hapatikani, tafadhali acha ujumbe wa sauti wa kina kumjulisha mfanyakazi wako ungependa kuzungumza naye kuhusu jambo linalokusumbua. Mfanyakazi anatarajiwa kupanga miadi na wewe ndani ya siku tano za kazi, au mfanyakazi wako anaweza kuandika wasiwasi wako. Mfanyakazi wako atakusomea malalamiko ili kuthibitisha taarifa sahihi, na pande zote mbili zitatia sahihi hati. Utahitaji kuonyesha kwenye hati iliyosainiwa ikiwa wasiwasi umetatuliwa au haujatatuliwa. Ikiwa wasiwasi hauwezi kutatuliwa katika mazungumzo, utahimizwa kuwasilisha malalamiko rasmi.

Unaweza kuwasilisha malalamiko yako rasmi kwa Makamu wa Rais wa Ubora kwa CBgrievance@childrensbureau.org. Malalamiko yako ya barua pepe kisha yatatangulia juu ya hati iliyokamilishwa na msimamizi wa kesi. Makamu wa Rais wa Ubora atafuata hatua zilizo hapa chini ili kushughulikia malalamiko yako.

Makamu wa Rais wa Ubora atawasiliana kwanza na mkurugenzi wa programu na VP wa programu. Kisha Makamu wa Rais wa Ubora atapanga miadi na wewe, mkurugenzi wa programu na VP ya programu ndani ya siku saba za kazi. Mkurugenzi wa programu atakagua malalamiko yaliyoandikwa nawe ili kuthibitisha taarifa sahihi. Kufuatia majadiliano zaidi kuhusu lalamiko lako, utahitaji kuonyesha kama malalamiko yametatuliwa au hayajatatuliwa.

Ikiwa lalamiko lako halijatatuliwa, Makamu wa Rais wa Ubora atatuma tatizo lako kwa Afisa Mkuu Mtendaji. Ni jukumu la Afisa Mtendaji Mkuu kupanga miadi nawe ndani ya siku kumi za kazi. Malalamiko yako yatajadiliwa na kupitiwa upya kwa wakati huu. Afisa Mtendaji Mkuu atakuwa ngazi ya mwisho ya malalamiko rasmi na maamuzi yote yatachukuliwa kuwa ya mwisho.

Ikiwa huna furaha na matokeo ya malalamiko, unaweza kuwasilisha malalamiko kwa taasisi ya nje ya udhibiti. Wateja wa DMHA wanaweza pia kuwasiliana na Laini ya Huduma ya Mteja ya Bila Malipo ya DMHA: 800-901-1133.