KUSAIDIA VIJANA WAZEE BAADA YA MALEZI

Kutoa ujuzi wa kujitegemea wa kuishi na usaidizi kwa vijana wakubwa wanapoingia utu uzima

Msaada na rasilimali kwa vijana baada ya malezi ya watoto

Uzoefu wa kuzeeka nje ya mfumo wa malezi mara nyingi ni wa kufedhehesha. Ingawa vijana wengi wana hamu ya kuondoka katika mfumo wa malezi na kuingia utu uzima, hawana familia ya usalama na mifumo mingine ya usaidizi ambayo hutoa. Mpango wetu wa huduma za vijana wakubwa umeundwa ili kuziba pengo hili. Wasimamizi wetu wa kesi hufanya kazi ili kuwasaidia vijana hawa kukuza ujuzi wa kujitegemea wa kuishi wanaohitaji kufikia uwezo wao. Kustahiki kwa huduma zetu za vijana wakubwa kunafafanuliwa na Idara ya Huduma kwa Watoto ya Indiana.

Kwa kuingilia kati mapema katika utu uzima, lengo la programu ni kuwafundisha watu hawa kile wanachohitaji kujua ili kustawi. Mpango huu ni wa hiari kabisa, na wasimamizi wa kesi huwawezesha vijana hawa kuchagua njia zao wenyewe.

Ujana na miaka inayofuata ni kipindi cha ukuaji mkubwa wa ubongo. Ni wakati huu ambapo vijana na watu wazima hujifunza stadi za kuishi kwa kujitegemea na stadi nyingine za kukabiliana ambazo hufafanua uwezo wao.

Older Youth Placement & Supervision

Mpango wa Uwekaji na Usimamizi

Mpango wetu wa uwekaji na usimamizi unaruhusu vijana, ambao wamezeeka kwa ufanisi nje ya mfumo wa kambo lakini walikuwa chini ya uangalizi wa Idara ya Huduma za Watoto na majaribio, kuendelea kupokea huduma fulani za usaidizi. Mpango huu unaruhusu wasimamizi wetu wa kesi kutoa usaidizi wa kifedha kwa kodi, huduma, chakula, nguo na matukio mengine kulingana na mahitaji ya mtu binafsi. Mpango huu umeundwa ili kuwasaidia vijana hawa na vijana kukuza ujuzi wa kujitegemea wa kuishi. Washiriki wanahitaji kuajiriwa muda wote au kuhudhuria shule na ajira ya muda.

Maisha ya Kujitegemea kwa Vijana na Vijana Wazima

Mpango wa maisha wa kujitegemea huwapa vijana katika mfumo wa malezi na huduma za usimamizi wa kesi moja kwa moja zinazolenga kujenga ujuzi wa kujitegemea. Mpango wa usaidizi uko wazi kwa vijana wa kambo na vijana wa umri wa kati ya miaka 16 hadi 21, ingawa Idara ya Huduma kwa Watoto huamua kustahiki kwa mtu binafsi.
Older Youth Independent Living
Older Youth Voluntary Services

Huduma za Kujitolea

Huduma za hiari ni mpango wa usimamizi wa kesi kwa watu wazima wenye umri wa miaka 18 hadi 21 ambao wamechagua kuendelea kupokea huduma fulani. Vijana wanaojiunga na mpango huu wanatarajiwa kushiriki kikamilifu na kuelezea mpango wa kufikia uhuru.