KOMISIYO YACU

Firefly Children and Family Alliance yiyemeje gukorera abaturage bose bashobora kungukirwa na serivisi zacu

Gukorana nabana nimiryango itandukanye kandi itandukanye

Firefly Abana na Family Alliance baha agaciro akamaro nagaciro kihariye kubantu bose, imiryango nabaturage. Twiyemeje gushikama gutanga serivisi zacu kubantu bose bujuje ibisabwa, tutitaye ku myaka, igitsina, icyerekezo cy'imibonano mpuzabitsina, idini, ubwoko cyangwa imibereho myiza y'abaturage. Abakozi bacu, abakorerabushake hamwe nitsinda ryubuyobozi bitangiye guteza imbere ubudasa, uburinganire no kwinjiza muri gahunda yimibereho yumuryango nimiryango.

Uburenganzira bw'abakiriya

Twiyemeje kubahiriza uburenganzira bwabantu bose dukorera. Numuryango ukunze gukorana nabantu bafite ibibazo, twiyemeje ubuzima bwite bwabakiriya bacu. Turakora kandi cyane kugirango dukemure ibibazo byabakiriya bacu nibibazo byose kandi tumenye ko dutanga serivisi zihuza ibyo abakiriya bacu bakeneye. Nkumukiriya wa Firefly hamwe nabakiriya ba Family Alliance, ufite uburenganzira kuri:
 • Akira serivisi zigenga / ibanga kandi zihariye;
 • Akira serivisi mumasaha ateganijwe ya gahunda yawe mugihe cyakoroheye wowe n'umuryango wawe;
 • Saba gusubiramo inyandiko zawe (nyamuneka saba umuyobozi wawe kubibazo birambuye);
 • Baza ibibazo bijyanye na serivisi cyangwa inzira iyo ari yo yose (ni ukuvuga kwita, kuvura na gahunda ya serivisi);
 • Saba gusubiramo no gukosora amakuru wizera ko ashobora kuba atari yo cyangwa wongereho ibikoresho byanditse wahisemo;
 • Kurangiza ubujyanama na / cyangwa serivisi igihe icyo aricyo cyose; ariko, niba uri umukiriya wategetswe nurukiko, nyamuneka uzirikane ko hashobora kubaho ingaruka mbi zo guhagarika serivisi;
 • Akira serivisi zidafite urwikekwe cyangwa ivangura kandi bikwemerera umudendezo wo kuvuga no gukora imyizerere ishingiye ku idini no mu mwuka;
 • Akira serivisi, nkuko bikwiye, zihuza ibyo ukeneye, harimo ariko ntibigarukira gusa kubushobozi bwo kureba, kumva, kuvuga indimi na moteri;
 • Kwakira serivisi z'ubuzima bwo mu mutwe n'amahugurwa y'iterambere ko:
  • bikurikiza amahame yimyitozo yumwuga;
  • birahuye nibyo ukeneye;
  • byashizweho kugirango ubone amahirwe yumvikana yo kunoza imiterere yawe;
  • gutanga ubumuntu no kurinda ibibi; na
  • Emera kuvugana no kugisha inama abunganizi mu by'amategeko hamwe n'abikorera ku giti cyabo bahitamo umukiriya ku mafaranga y'abakiriya
 • Tanga ibisobanuro kuri serivisi zabana bato na Family Alliance serivisi kandi / cyangwa utumenyeshe ibikenewe bituzuye;
 • Akira serivisi mu nyandiko cyangwa mu magambo, mu rurimi wahisemo (ibi birashobora gusaba gukoresha abakozi bavuga indimi ebyiri cyangwa ubufasha bw'abasemuzi); na
 • Tanga impungenge hamwe na / cyangwa ibibazo hamwe na Firefly Abana na Family Alliance cyangwa ikigo gishinzwe kugenzura niba utanyuzwe na serivisi.
Niba utemerewe serivisi zishingiye kuri politiki ya leta, ugomba gukurikiza inzira zemewe zo kujuririra iki cyemezo hanze yiki kibazo.

Inshingano z'abakiriya

Nkuko dukora cyane kugirango tubone uburenganzira bwabakiriya bacu, turateganya ko abakiriya bacu bubaha abakozi bacu nabakorerabushake kandi tunatanga ikinyabupfura. Nkumukiriya wa Firefly hamwe numuryango Alliance Family, utegerejweho gukora ibi bikurikira:

 • Komeza gahunda cyangwa guhamagara kuri gahunda;
 • Gira umwete wo kwitabira ubujyanama, itsinda cyangwa ibindi bikorwa;
 • Ganira kumugaragaro kandi mubinyangamugayo; na
 • Amasezerano yuzuye ugirana numukozi wawe / ikigo

Kudakurikiza ibyo biteze bizavamo guhagarika serivisi.

Firefly Abana hamwe ninshingano zumuryango

Abakiriya bagomba gusobanukirwa ko hari ibihe bimwe na bimwe aho Firefly Children and Family Alliance hamwe numukozi wawe basabwa n amategeko kwerekana amakuru yabonetse mugihe cya serivisi utabiguhaye. Ibi bishobora kubamo:

 • Niba ukangisha undi muntu cyangwa wowe ubwawe kugirira nabi umubiri cyangwa urupfu;
 • Niba uhishuye amakuru ajyanye no guhohotera abana cyangwa kwirengagiza;
 • Niba urenze ku cyemezo cy'urukiko;
 • Niba inama zawe ari urukiko rwategetse;
 • Niba umukozi wawe cyangwa inyandiko zahamagajwe nurukiko; cyangwa
 • Niba uri muto, amakuru amwe arashobora gukenera gusangirwa nababyeyi / umurezi wemewe kugirango ubone ubufasha bwinyongera ushobora gukenera. Umubyeyi wawe / umurezi wemewe nawe afite uburenganzira bwo gusuzuma inyandiko zawe.

Ikibazo cyabakiriya nuburyo bwo gukemura ibibazo

Abakozi bo muri Firefly Children and Family Alliance bazakora ibishoboka byose kugirango ubone ibyo ukeneye. Niba wumva ko utabonye ubufasha ukeneye, nyamuneka gukurikiza intambwe zavuzwe hepfo.

Hamagara umukozi washinzwe. Niba umukozi wawe adahari, nyamuneka usige ubutumwa burambuye bwamajwi umenyesha umukozi wawe ko wifuza kuvugana nabo kubibazo. Biteganijwe ko umukozi ateganya gahunda nawe muminsi itanu yakazi, cyangwa umukozi wawe ashobora gushyira impungenge mukwandika. Umukozi wawe azagusomera ibibazo kugirango agenzure amakuru yukuri, kandi impande zombi zizasinya inyandiko. Uzakenera kwerekana ku nyandiko yashyizweho umukono niba impungenge zikemutse cyangwa zidakemutse. Niba impungenge zidashobora gukemurwa mubiganiro, uzashishikarizwa gutanga ikirego.

Urashobora gutanga ikirego cyawe hamwe na VP yubuziranenge kuri CBgrievance@childrensbureau.org. Ibibazo bya imeri yawe bizahita bifata ibyemezo byimpapuro zuzuye hamwe numuyobozi wurubanza. VP y'Ubuziranenge izakurikiza intambwe zikurikira kugirango ukemure ibibazo byawe.

VP yubuziranenge izabanza kuvugana numuyobozi wa gahunda na gahunda VP. VP yubuziranenge noneho izashyiraho gahunda nawe, umuyobozi wa gahunda na gahunda VP muminsi irindwi yakazi. Umuyobozi wa porogaramu azasubiramo ibibazo byanditse nawe kugirango umenye amakuru yukuri. Nyuma y'ibindi biganiro bijyanye n'ibibazo byawe, uzakenera kwerekana niba ikibazo cyakemutse cyangwa kidakemutse.

Niba ibibazo byawe bitarakemuka, VP yubuziranenge izohereza ibibazo byawe kubuyobozi bukuru. Ninshingano z'umuyobozi mukuru guteganya gahunda nawe muminsi icumi y'akazi. Ibibazo byawe bizaganirwaho kandi bisubirwemo muri iki gihe. Umuyobozi mukuru niwe rwego rwanyuma rwibibazo byemewe kandi ibyemezo byose byafashwe bizafatwa nkicyanyuma.

Niba utishimiye ibyavuye mu kirego, urashobora gutanga ikirego mu kigo gishinzwe kugenzura ibintu. Abakiriya ba DMHA barashobora kandi kuvugana na DMHA Yishyurwa Serivise Yumuguzi Yubusa: 800-901-1133.