မွေးစားခြင်းမှတ်တမ်းတောင်းဆိုခြင်း။

အရွယ်ရောက်ပြီးသူများ ၎င်းတို့၏ မွေးစားခြင်းမှတ်တမ်းများနှင့် မိသားစုမှတ်တမ်းများအကြောင်း အချက်အလက်ရှာဖွေရန် ကူညီပေးခြင်း

စိန့်အဲလစ်ဇဘက် ကိုးလ်မန်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့်၊ ၎င်းတို့၏ မွေးစားမှုနှင့် မိသားစုမှတ်တမ်းအကြောင်း အချက်အလက်ရှာဖွေသူများသည် လုပ်ငန်းစဉ်ကို လမ်းညွှန်ရန် အကူအညီကို ရရှိနိုင်သည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို စိတ်ဝင်စားပါက ဤစာမျက်နှာတွင် ဖောင်ဖြည့်ပါ။ ဤဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန် သင်သည် 21 နှစ်နှင့်အထက်ဖြစ်ရမည်။

ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို စတင်ရန်-

အင်ဒီယားနားပြည်နယ် ကျန်းမာရေးဌာနသည် အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့် မွေးစားမိဘများအတွက် မွေးစားခြင်းရှာဖွေခြင်း/Indiana မွေးစားခြင်းမှတ်တမ်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းကို တည်ထောင်ထားသည်။ ဤစာရင်းသွင်းခြင်းဟု ယူဆပါသည်။ အပြန်အလှန်သဘောတူညီချက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း။ဆိုလိုသည်မှာ နှစ်ဦးနှစ်ဘက်စလုံးက ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသော အချက်အလက်များကို ဖလှယ်ရန် သဘောတူပါက ဖလှယ်မှု ပြုလုပ်မည်ဟု ဆိုလိုသည်။ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ရန်အတွက် အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်/သို့မဟုတ် မွေးဖွားသည့်မိဘတို့သည် ၎င်းတို့၏အချက်အလက်များကို ထုတ်ပြန်ရန် မှတ်ပုံတင်ခြင်းသဘောတူထားသော ဖောင်ပုံစံ (အပြာရောင်ဖောင်ဟု ခေါ်သည်) ကို ပေးပို့သည်။ ဖောင်ကို ပြည်နယ်က လက်ခံရရှိသောအခါ၊ မွေးစားခြင်းတွင် အခြားပါတီမှလည်း မှတ်ပုံတင်ထားခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးရန် အချက်အလက်များကို စီမံဆောင်ရွက်ပါသည်။ သို့ဆိုလျှင်၊ "ပွဲစဉ်" ကို ပြုလုပ်ပြီး လဲလှယ်ရန် နှစ်ဘက်လုံး သဘောတူကြောင်း ဆုံးဖြတ်ပါသည်။

အင်ဒီယားနားပြည်နယ် ကျန်းမာရေးဌာနသည် အရွယ်ရောက်ပြီးသူ၏ မွေးစားမိခင်၏ အမည်၊ လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်တို့ကို ပေးပို့မည်ဖြစ်ပြီး မွေးစားမိခင်၏ အမည်၊ လိပ်စာနှင့် ဖုန်းနံပါတ်ကိုလည်း ပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။ အချင်းချင်း အဆက်အသွယ်လုပ်ရန်မှာ ပါတီနှစ်ရပ်အပေါ် မူတည်သည်။ နှစ်ဦးနှစ်ဘက်လုံးသည် အပြာရောင်ပုံစံကို ဖြည့်စွက်ပြီး မွေးစားခြင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းတွင် မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိပါက အချက်အလက်များကို ထုတ်ပြန်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ မွေးစားခြင်းရှာဖွေခြင်း/Indiana မွေးစားခြင်းမှတ်တမ်း မှတ်ပုံတင်ခြင်း သည် အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူမွေးစားသူများသည် ခွဲခြားသတ်မှတ်အချက်အလက်များရရှိရန် အနည်းဆုံး အသက် 21 နှစ်ရှိရမည်။ ကလေးမွေးဖွားစဉ်က မွေးဖွားသည့်မိခင်နှင့်တရားဝင်လက်ထပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ကလေးအတွက် သားအဖတရားဝင်မတည်ထားခြင်းမှလွဲ၍ မွေးဖွားသည့်ဖခင်များအား မှတ်ပုံတင်ခြင်းအား အသုံးပြုခွင့်မပြုပါ။ ဤမွေးစားခြင်းရှာဖွေမှု/Indiana မွေးစားခြင်းမှတ်တမ်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းသည် အင်ဒီယားနားတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သော မွေးစားခြင်းအတွက်သာဖြစ်သည်။ ဖောင်များကို တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ https://www.in.gov/health/vital-records/adoptions/.

နှစ်ဖက်စလုံးမှ အချက်အလက်ဖလှယ်ရန် မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသေးပါက၊ မွေးစားသူ သို့မဟုတ် မွေးစားမိဘသည် အခြားပါတီကိုရှာဖွေရန် ၎င်းတို့၏မွေးစားခြင်းအေဂျင်စီသို့ ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ အေဂျင်စီအများစုသည် ၎င်းတို့၏ရှာဖွေမှုများအတွက် အခကြေးငွေကောက်ခံပါသည်။

မွေးစားခြင်းမှတ်တမ်းတောင်းဆိုခြင်း။

အချက်အလက်တောင်းခံပါ။ကျေးဇူးပြု၍ သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့ဆက်သွယ်နိုင်သည်ကို ပြောပြပါ။